Prezentácie o DI, symfony komponentoch a composeri

10.03.2015

V posledných mesiacoch som mal v Profesii a v ui42 zopár prednášok a kedže mám prezentácie k nim vyvesené na svojom hostingu, tak som si povedal, že prečo ich nenazdieľať. Možno sa niekomu hodia.

Composer, grunt a bower#

Profesia a ui42 majú spoločnú históriu a ešte aj po toľkých rokoch sa občas programátori pracujúci pre tieto firmy stretnú a pri tej príležitosti si povymieňajú znalosti a odprezentujú niečo, čo druhú stranu zaujíma. Na poslednom takomto stretnutí ui42 prezentovalo, ako používajú Solr a od nás na oplátku chceli, aby sme im predstavili Composer, Grunt a Bower. Niektorí ich programátori s touto trojicou pracujú denne, ale iní ju naopak vôbec nepoznajú. Tak som sa na to podujal a pripravil prezentáciu, ktorú si môžete pozrieť aj vy:

Symfony komponenty#

Portál Domelia sa v Profesii staval na frameworku Symfony a v poslednú dobu sa začína v niektorých projektoch používať Silex, čo je mikroframework založený na Symfony komponentoch. Keďže medzi programátormi Profesie mám so Symfony najväčšie skúsenosti, tak som pre ostatných začal robiť prezentácie predstavujúce jednotlivé symfony komponenty. Zatiaľ som prezentoval HttpFoundation a formuláre. Tu sú prezentácie:

Dependency Injection#

Dependency Injection je princíp, ktorý by mal byť známy každému programátorovi a mal by byť súčasťou akejsi programátorskej abecedy. V praxi to tak však nie je a veľa programátorov tento princíp buď vôbec nepozná, alebo má o tom nejasnú predstavu. Faktom je, že k skutočnému pochopeniu a oceneniu DI človek dospie asi až vo chvíli, keď sa naučí dôsledne dodržiavať SOLID zásady a testovať kód. Pre Profesiu som si pripravil prezentáciu, kde som sa snažil zopakovať, čo je to dependency injection a motiváciu k jeho dodržiavaniu:


  Prezentácie Di Symfony Composer Grunt Bower

Diskusia